توافق پنهانی طالبان با ایران
Der Iran hat eine Vereinbarung mit den Taliban getroffen, die dazu führt, dass Gegner der Taliban allmählich dazu gezwungen werden, den Iran in Ruhe zu verlassen und sie nach Afghanistan zurückzuführen. Die meisten dieser Personen wurden von den Taliban an der Grenze inhaftiert, und es gibt keine weiteren Nachrichten von ihnen 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۰۴    ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ کد خبر: 174704 منبع: پرینت

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجرین طالبان، پاکستان روزانه بیش از یک هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج می‌کند.
براساس آمارها، بیش از ۵۰۰ هزار تن به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند.

دلیل اخراج مهاجرین پشتون از پاکستان همراهی با حکومت طالبان جهت جذب کمک های بیشتر و از همه مهمتر اینکه جمعیت پشتون در افغانستان به حدی برسد که دیگر اقوام و گروه ها در اقلیت تمام قرار بگیرند و هم پا کستان از شر پشتون های وزیرستان و دیگر مناطق این کشور خلاص شود و هم طالبان همزبانان بیشتری در افغانستان داشته باشند. به همین دلیل در کنار اخراج پشتون های افغانی، پشتون های پاکستانی نیز به افغانستان اخراج می شوند.

از جانب دیگر، با اخرا ج پشتون ها از پا کستان، دعوا بر سر خط دیورند برای همیشه پایان می یابد و پشتون ها کشوری دیگر بنام افغانستان را صاحب می شوند. با این وجود دیگر نه بحثی بر سر خط دیورند باقی خواهد ماند و نه هم ادعای کشوری دیگر بنام پشتونستان...

اخراج از پاکستان به دهه های قبل در زمان های حکومتداری کرزی و غنی بر می گردد که آن زمان کرزی با ورود پشتون های پاکستانی به افغانستان موافقت کرده بود و در همان دوران، صدها هزار تن از پشتون های پاکستانی بنام پشتون های هلمندی و... تذکره گرفتند و در نقاط مختلف کشور از جانب دولت زمین رایگان دریافت کردند و کمک های بیشمار به آنان تعلق گرفت.

همزمان با تشدید اخراج ها از پاکستان، ایران نیز روند اخراج مهاجرین را شدت بخشید و بر خروج هرچه بیشتر آنان از ایران تاکید ورزید. اخراج از ایران به حدی شدت یافت که با آمار اخراج ها از پاکستان به برابری رسید و گاها از تعداد اخراجی ها از پاکستان بیشتر شد. بگونه ای که در این اواخر وزارت مهاجران طالبان اخراج مهاجرین از پاکستان را روزانه هزار تن اعلام کرد در حالیکه منابع ایرانی اخراج مهاجرین از ایران را طی ده روز چهارده هزار تن اعلام کردند.

در سوی دیگر قضیه، اخراج ها از پاکستان همراه با کمک های بین المللی و دولت طالبان همراه است و اخراج شدگان از پاکستان در مرز ورودی افغانستان از کمک های موسسات بین المللی و هدایای طالبان بهره مند می شوند و با کمک طالبان به مناطق دیگر کشور منتقل می گردند و در آن مناطق زمین رایگان و پول ساخت خانه دریافت می کنند. در حالیکه اخراج شدگان از ایران در مرز ورودی افغانستان توسط طالبان تفتیش و بررسی شده و برخی از آنان بازداشت می شوند بدون اینکه خبری از موسسه خارجی یا کمک طالبانی باشد.

شایعه است که پس از استقرار طالبان در افغانستان، ایران به توافقی با طالبان رسیده است که افراد مخالف طالبان را به آرامی و بگونه ای که رسانه ای نشود، مجبور به ترک از ایران کرده و آنان را به افغانستان بازگرداند که اکثر این افراد توسط طالبان در مرز بازداشت شده و دیگر خبری از آنان نیست.
در میان اخراج شدگان اجباری از ایران یا کسانیکه ایران دیگر حاضر به تمدید اقامت شان نبوده و مجبور به ترک این کشور شده اند، کسانی به چشم می خورند که سالها با طالبان مبارزه کرده و یا علیه آنان اقدامی قلمی و هنری انجام داده اند. این افراد به محض ورود به افغانستان مفقودالاثر شده و دیگر خبری از آنان در دست نیست.

روند پذیرش پناهندگی در کشورها، خطر جانی افراد است اما گویا در ایران این موضوع چندان اهمیتی برای مسوولان دایره پناهندگی و امنیتی نداشته و اصلا برای شان مهم نیست که فرد اخراج شده با خروج از ایران چه بر سرش می آید.
چندین تن از فرماندهان جهادی، نمایندگان مجلس، افراد سرشناس سیاسی و علمی و فرهنگی که با دفتر این شبکه در ارتباط هستند، گفته اند که یا در ایران مخفی شده اند و یا با صرف هزینه های گزاف توانسته اند ویزای روسیه، ترکیه و یا دیگر کشورها را بصورت موقت بگیرند و از ایران خارج شوند تا توسط ماموران ایرانی دستگیر و طرد مرز نشوند.

همنیگونه که سیاست ایران در قبال طالبان مشخص نبوده و معلوم نیست اینها با تروریست های طالب همدست هستند؟ در قبال مهاجرین هم واضح و مشخص نیست و مهاجرین در این کشور حتی پس چهار دهه هنوز در سردرگمی بسر میبرند و هرسال باید ماه ها دنبال تمدید اقامت شان باشند و با استرس و دلهره بتوانند موفق به تمدید اقامت شان شوند، که آنهم بعضا اقامت شان تمدید نمی شود.

کد (4)

 

Der Iran hat eine Vereinbarung mit den Taliban getroffen, die dazu führt, dass Gegner der Taliban allmählich dazu gezwungen werden, den Iran in Ruhe zu verlassen und sie nach Afghanistan zurückzuführen. Die meisten dieser Personen wurden von den Taliban an der Grenze inhaftiert, und es gibt keine weiteren Nachrichten von ihnen.

Nach den Statistiken des Taliban-Ministeriums für Migranten schiebt Pakistan täglich mehr als tausend afghanische Migranten zwangsweise ab. Nach den Statistiken wurden mehr als 500.000 Menschen zwangsweise aus Pakistan abgeschoben.

Die Abschiebung der Paschtunen aus Pakistan hat das Ziel, die Zusammenarbeit mit der Taliban zu verstärken, um mehr Hilfe zu erhalten. Insbesondere soll die Bevölkerung der Paschtunen in Afghanistan so stark wachsen, dass andere Ethnien und Gruppen zur Minderheit werden. Gleichzeitig sollen Pakistan und die Taliban mehr Gleichgesinnte in Afghanistan haben. Aus diesem Grund werden neben den afghanischen Paschtunen auch die pakistanischen Paschtunen nach Afghanistan abgeschoben.

Andererseits endet mit der Abschiebung der Paschtunen aus Pakistan der jahrelange Konflikt um die Durand-Linie, und die Paschtunen werden ein anderes Land namens Afghanistan übernehmen. Damit bleibt weder der Streit um die Durand-Linie noch der Anspruch auf ein anderes Land namens Paschtunistan übrig.

Die Abschiebungen aus Pakistan erfolgten bereits in den vergangenen Jahrzehnten während der Regierungszeiten von Karzai und Ghani, als Karzai der Einreise pakistanischer Paschtunen nach Afghanistan zustimmte. In dieser Zeit erhielten Hunderttausende von Menschen mit dem Namen Helmandi Paschtunen und andere in verschiedenen Teilen des Landes kostenloses Land von der Regierung und erhielten zahlreiche Hilfe von ihnen.

Gleichzeitig verstärkte der Iran seine Bemühungen um die Abschiebung von Migranten und betonte die Notwendigkeit einer verstärkten Ausreise. Die Abschiebung aus dem Iran wurde so intensiv, dass sie mit den Abschiebungen aus Pakistan vergleichbar war und manchmal sogar die Anzahl der Ausweisungen aus Pakistan überstieg. In letzter Zeit gab das Taliban-Ministerium für Migranten täglich tausend Tonnen Abschiebung von Pakistan bekannt, während iranische Quellen bekannt gaben, dass in zehn Tagen vierzehn tausend Tonnen Abschiebung aus dem Iran erfolgten.

Auf der anderen Seite erfolgt die Abschiebung aus Pakistan mit internationaler Hilfe und Unterstützung der Taliban sowie der Regierung. Die Abgeschobenen aus Pakistan werden an den Einreisepunkten nach Afghanistan von internationalen Organisationen und den Geschenken der Taliban unterstützt und werden mit Hilfe der Taliban in andere Teile des Landes verlegt, wo sie kostenloses Land erhalten und Geld für den Hausbau bekommen. Währenddessen werden die Ausgewiesenen aus dem Iran an den Einreisepunkten nach Afghanistan von den Taliban durchsucht und einige von ihnen werden ohne Beteiligung ausländischer Organisationen oder der Hilfe der Taliban festgenommen.

Es wird gemunkelt, dass der Iran nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan eine Vereinbarung mit den Taliban getroffen hat, die dazu führt, dass Gegner der Taliban den Iran leise verlassen müssen, ohne dass dies öffentlich bekannt wird, und sie nach Afghanistan zurückkehren müssen. Die meisten dieser Personen wurden von den Taliban an der Grenze inhaftiert, und es gibt keine weiteren Nachrichten von ihnen. Unter den zwangsweise Abgeschobenen aus dem Iran oder denen, die nicht bereit waren, ihren Aufenthalt zu verlängern und gezwungen waren, das Land zu verlassen, sind Personen, die jahrelang gegen die Taliban gekämpft haben oder Maßnahmen gegen sie ergriffen haben. Diese Personen verschwinden sofort nach ihrer Ankunft in Afghanistan und es gibt keine weiteren Nachrichten von ihnen.

Der Prozess der Asylgewährung in Ländern birgt Gefahren für das Leben der Menschen. Es scheint jedoch, dass dies im Iran nicht besonders wichtig für die Verantwortlichen im Bereich Asyl und Sicherheit ist. Es scheint ihnen nicht wichtig zu sein, was mit der Person passiert, die aus dem Iran ausgewiesen wird. Mehrere Kommandeure des Dschihad, Abgeordnete des Parlaments und bekannte politische, wissenschaftliche und kulturelle Persönlichkeiten, die mit dem Büro dieses Netzwerks in Kontakt stehen, haben gesagt, dass sie sich entweder im Iran versteckt halten oder es geschafft haben, vor den iranischen Behörden gefangen genommen und an der Grenze abgeschoben zu werden.

Inwiefern die Politik des Iran gegenüber den Taliban nicht klar ist und unklar ist, ob sie mit den Taliban zusammenarbeiten. Gegenüber Migranten ist ebenfalls unklar, und Migranten in diesem Land sind auch nach vier Jahrzehnten immer noch verwirrt und müssen jedes Jahr monatelang um die Verlängerung ihres Aufenthalts kämpfen und können mit Stress und Angst erfolgreich ihren Aufenthalt verlängern, manchmal wird ihr Aufenthalt jedoch nicht verlängert.


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان وایران
اخراج ازایران
نظرات بینندگان:

>>>   از حکومت ایران هیچ چیز بعید نیست. برای .... نه مردم افغانستان نه اسلام برایشان مهم است نی انسانیت... تنها هدف جمهوری اسلامی ایران حکومت وتداوم حکومت است. رژیم ایران حاضر است تمامی اصول اسلامی را زیرپای خود گذاشته وفقط آنها حکومت کنند. حاضرند با طالبان که هیچ با شیطان در یک جا شوند اما دوام حکومتشان تضمین شود. الان ضعیف ترین کشور درخاورمیانه است که جرعت رویارویی با طالب تروریست را ندارد. تروریستهای کرمان از مرزهای شرقی وارد شده اند اما ان سوی مرزهای عربی هدف قرار می گیرند. ان هم برای نشان دادن قدرت پوشالی... با عراق معامله می کند وچند موشک به اربیل عراق میزند وچند ملیون دالر در عوض به عراق می پردازد برای سکوت. البته برای خالی نبودن عریضه عراق هم اعتراض دروغین می کند و این تیارت مسخره همچنان ادامه دارد تا کی؟

>>>   ایران در مسیر اشتباه گام بر میدارد.
در زمانی که حماس در حال از دست دادن توان رزمی خود است و برنامه برای سرکوب حزب الله در حال اجرایی شدن بی هیچ تردیدی بعد انتخابات امریکا قصد کوبیدن مغز محور مقاومت وجود دارد بی خیال اینکه در اوکراین چی خبر است چونکه بازی فوق بزرگ بازی های خورد را زیر شعاع خود قرار میدهد و در همچو حالات فکر اینکه خس و خاشاکی مثل طالبان جلو این سیل ویرانگر را بگیرد نابخردانه است.
.......

>>>   گفته می شود ها رو ول کنید.. مهاجر یا قانونی است یا غیر قانونی.. مهاجر غیر قانونی هم چه موافق طالبان چه مخالف آن باید پناهندگی بگیره اگر نتونست باید رد بشه با برود.. ما مرز ترکیه رو نمی تونیم به شما واگذار کنیم.. بروید همان پاکستان جای خیلی خوبی هم هست. ایران آخ هست

>>>   جمهوری اسلامی ایران روحیه اسلامی خود را از دست داده است و فقط به منافع ملی خود می اندیشد. حالا این منافع با هر وسیله می خواهد تامین شود برای مسئولان ایرانی مهم نیست. اگر با نابودی فارسی زبانان و شیعیان افغانستان این منافع تامین شود تن به انی کار خواهد داد. در غزه هم مسئله اسلام و یهود مطرح نیست ایران از غزه برای منافع ملی خود دفاع می کند غزه را سپر خود در برابر اسرائیل قرا داده اند. در اینکه طالبان تروریست هستندو انسان های بیگاه زیادی را بع انتحار و غیر انتحار کشته و امروز تلاش می کنند که افغانستان پشتونیزه کنند و شیعیانم و فارسی زبانان را از افغانستان ریشه کن کنند تردید در آن وجود ندارد اما ایران با این تروریست های بالفطره و ادم کشان هم کاسه شده یا اینکه از طالبان می ترسند و در برابر آنان تملق می کنند و یا اینکه تصور می کنند طالبان ضد آمریکا است و با خیال خام خود می توانند از طالبان علیه آمریکا استفاده کنند. ایران هنوز پشتونها را را نشناخته است که هیچ کسی نمی تواند آنان را فریب دهد بلکه این پشتونها هستند که با قسم و قران هم که شده دیگران را فریب می دهند. طالبان نیروی نیابتی آمریکا و اسرائیل است و اگر پایه های این طایفه در افغانستان محکم شود آن وقت ایران خواهد دید که چه بلایی بر سر شان خواهد آورد و انگه دیر خواهد بود که ایران بتواند در برابر طالبان عرض اندام کند.

>>>   ایرانی ها،
ما افغانستانی ها از شما هیچ طلبی نداریم جز اینکه میخواهیم منحیث یک عضو سازمان ملل مطابق قوانین بین الملل با مهاجران و پناهندگان افغانستانی رفتار کنید.
اگر فهم حقوقی دارید نیاز به تشریح نیست.

>>>   هم وطن مردم ایران بسیار خوش باور
است در ظاهر گپ را نادیده باور
میکند طالبان شیطان این مکاری را
از ارباب خود پاکستان شیطان آموختن
اینها قوم بنی اسرایل است بسیار
مکار چلباز ایران را با گپ دروغ
خود بازی میدهد آوغان چلباز یعنی افغان

>>>   سیاست مداران ایران گپ طالیب آدم
کش را باور نکنید این قوم پشتون
همانهای است در دوران سلطان حسین
در اصفهان چه کار ها کرد از تاج
تخت تا دختر سلطان حسین کرفیت
ما به اینها میگویم آوغان همان
افغان است ولی به همه مردم میگوید
افغان ولی خدا شکر افغان نستیم
از ملیت های به نام بسیار نیک
هستیم اینها یکی از آدم کش ترین
بد کار ترین در جهان است به جز
انکلیس و فرانسه با پسر ازدواج
در گدام کشور این بد نامی است
هیچ کشور فقط وفقط در بین این
قوم شیطان رایج است بچه بازی
در آوج خود است اینها بنام انسان
است بنام مسلمان ملت ایران سخن
این قوم افغان را باور نکنید

>>>   واقعا در ایران زندگی برای مهاجران وحشت ناک هست

>>>   به نظر دهنده پنجم که گفته از ایرانیها طلب ندارید
بله برادر عزیز ما فهم حقوقی داریم ومیدانیم که قوانین بین الملل شامل کسانی که قاچاقی وارد ایران میشوند نخواهد شد اصلا اسمشان جایی ثبت نیست که شامل قوانین شوند ونکته دوم اینکه ایران از اول موضع خود رامشخص کرده که کسانی که وارد ایران میشوند به صورت قانونی فقط به عنوان مهمان هستند وباید وارد کشور ثالث شوند وهرگز تابعیت نخواهند گرفت با وجود همه اینها باز برادران همسایه پنجاه سال است که ایران را به عنوان خانه خود انتخاب کردهاند ودرجواب کسی که گفته زندگی در ایران برای مهاجران وحشتناک است باید بگویم اگر وحشتناک بود یک دقیقه در ایران نمیماندند آنها در ایران زندگی خوبی دارند وبه رفاه عادت کردند طوری که دیگر نمیتوانند در افغانستان با امکانات تاچیز زندگی کنند پس ....

>>>   برادران افغان ایران خیلی خوب میداند که طالبان چقدر مکار است ولی آنها سیاستشان را هم خوب بلدند کاری میکنند که به نفع همه باشد ایران با کسی شوخی ندارد دیشب پاکستان وعراق را با موشک زد فکر کردی نمیتونه طالبان رابزنه چرا میتونه ولی ما مو میبینیم واونها پیچش مو در جواب کسیم که گفته ایران ترسو است وبازی میکند وبه فکر منافع خودش است باید بگویم نه ترسو است نه بزدل اتفاقا بسیار عاقل است که به فکر منافع خودش است ایران مقاومت را به وجود آورد مقاوت همان ساتراپهای ایران باستان است برای رسیدن به دریای مدیترانه وتنگه باب المندب فکر کردی ما کلی تحریمای سخت وجنگ اقتصادی رو به جان خریدیم تا تو تحلیلگر بیای بگی ایران نمیفهمد اتفاقا تمام سیاستمداران دنیا خوب میدانند که ایران قدرت منطقه است ونظم نوین جهانی در دست ایران وچین وروسیه است به نظرم برای اطلاعات خودتان هم که شده از تو گوگل برنامهای کاوش مدیا را ببینید ونظر کارشناسان نظامی وسیاسی دنیارا بخوانید وگرنه به همین کارشناسان خودتان دل خوش کنید

>>>   💥 این تبلیغات و حیله گری از دروغ های مردم تروریست پشتونی و افغانپشتونها است تا مردم فارسیزبانان ناافغانستان را بدبین مردم ایران بسازند

>>>   💣 تعاملات بیش از حد و همچنان باورمند شدن با رژیم تروریست اسلامپشتونی یا افغانپشتونطالبان متعصب که دشمن فرهنگ مردم فارسیزبانان بوده و است.
شک و گمان را به وجود می آورد که ایران توافق پنهانی نکرده باشد !؟
چونکه افغانپشتونطالبان مردم فارسیزبانان را در ناافغانستان آزار اذیت و محروم میکنند و عین برنامه را ایران هم در برابر مردم فارسی زبان مهاجر ناافغانستانی در ایران اجرا میکنند !؟

>>>   ما افغانستانی ها از شما هیچ طلبی نداریم جز اینکه میخواهیم منحیث یک عضو سازمان ملل
شما افغانستانیها مگر قانونی وارد میشوید که طلبکار هم هستید کشورهای همسایه افغانستان در حال اخراج افغانها هستند کدام کشوری میتوانید قاچاقی وارد شده و‌ عملیات انتحاری کنید جز ایران ؟!از هر کشوری بیشتر ایران آمدید طلبکار هم هستید ؟!
ایران ۸۵ میلیون جمعیت دارد نیازی به نان خور اضافه ندارد
تمام قومیتهای افغان وارد ایران شدند ازبکها و بلوچهای افغان چشم دیدن ایرانیها را ندارند با آنهمه جرم و جنایت !
ایران تحریمه بخاطر حضور گله ای افغانهای غیرمجاز هم هیچ پولی از سازمان ملل نمیگیرد جز هزاره ها و تاجیکها هم نباید سایر افغانها در ایران باشند مخصوصا بلوچها و ازبکها بعد از انهمه جنایت

>>>   افغانستان جای افغانهای هست که خودش افغان بداند اونهای که نا افغان خودش ختاب میکند در افغانستان جای ندارد حال بهرکی خودش میچسپاند بهچسپاند برای ما افغانها هیچ هم نیست نه هم چیز حسابش میکنیم ما افغانها انگلیس وشوروی وامریکا و ناتو و متحدانش را به خار زلت کشیدیم شما که عددی نیستی افغانستان افغانستان هست افغانستان افغانستان میماند و خواهد ماند انشا؛الله عزیز حال شما.... ه...

>>>   خطاب به دوستان ایرانی اول سلام علیکم
اما بعد زندگی دقیقا در ایران برای اتباع وحشتناک است پس چرا ماندیم؟ به چند دلیل اول ما انتخاب نکردیم به ایران بیایم اکثرا نسل دوم و سوم هستیم که یا به دنیا نیامده بودیم یا خیلی بچه بودیم.
چرا برنگشتیم؟ جواب چون هیچ فامیلی در افغانستان نداریم هیچ پیوند فرهنگی نداریم اصلا هیچ شناختی هم نداریم برای بسیاری از ما افغانستان کاملا ناشناخته وعجیب است.
چرا نرفتیم اروپا؟ از ترس کافر شدن نسل شیعه بعداز خودمون جوابی که در مقابل خدا باید بدیم دوستان ایرانی شما خیلی سفسطه میکنید ببینید سوال و جواب واضحه یا ایران مهاجر پذیر هست که شرایط مشخصه و قوانین بین المللی معلوم.ایا مردم افغانستان مهاجر هستند خیر پناهنده هستند که جایشان اصلا داخل شهر نیست در کمپ های مخصوص هست.
آیا ایران تمایلی به ورود مهاجرین نداره؟پس چرا همه رو اخراج نمیکنه کارت کار میده مجوز زندگی موقت میده این اسمش در دنیای مدرن به بردگی گرفتن یه عده انسان محتاجه نمیشه که هروقت بحث امکانات میشه میگین ما مهاجر پذیر نیستبم اما بحث کارهای ساق بشه حمالی و بیگاری کشیدن میشه میگید ما مهمانواز هستیم و به این مردم پناه دادیم اسم کارشما سواستفاده از بیچارگی یک ملت است اما کمی تاریخ بخوانید میفهمید یک ملت همیشه بیچاره نمی‌ماند ورق هر صفحه با صفحه بعد متفاوت است شما مرز رو محکم بگیر راه خروج از ایران رو هم باز بزار یک هفته مهلت بده قشنگ خودتون می‌بینید هیچ افغانستانی تمایل به موندن ندارم جز عده معدودی که بخاطر مساعل اعتقادی میمونن همه میرن پدران ما با شعار اسلام مرز نداره وارد ایران شدند حتی تصورشم نمی‌کردند قراره چه آینده شومی در انتظار خودشون و خانوادشون هست به مخیله شون هم خطور نمی‌کرد قراره یک عمر عین برده ها زندگی کنند و فرزندانشان بیسواد باشند مردم ایران پدر همسر من سواد درسیش خلبانی بود الآنم کسی نمیتونه امضاش رو حتی تقلید کنه بیش از صد سال عمر داره تمام سوادش در افغانستان از یک روستا آموزش دیده اما بچه هاش که در ایران بزرگ شدن همه حدودا بسواد افغانستان کشور بسیار عالی بود دست برقصا از اسب افتادیم اما از اصل خیر تحقیر و نگاه از بالا به پایین شما تحت تاثیر رسانه های شماست وگرنه چند متر اینور و اونور به دنیا آمدن برای کسی عزت نمیاره در اروپا اقوام ما همه همسران اروپایی دارند و اصلا چیز عجیب و تابو نیست حس تحقیری که مردم ایران بخاطر تحریم های ناجوانمردانه آمریکا متحمل شدن و از زندگی عادی مثل مردم ترکیه محروم بودند با تحقیر مردم افغانستان درست نمیشه باید فکر اساسی کنید نسل بعدی مردم ایران خواهند فهمید که همه بنده یک خداییم و کشورهای ما همیشه آبستن حوادث خوب و بد بوده واین سیر طبیعی تاریخ است چرا به جماعتی فخر بفروشم که شاید ۳۰سال بعداز من جلو باشد در آخر خطاب به خواهر برادران اهل سنت خودم در افغانستان ظلمی که مسولیت ایران میکنند ابدا به پای اهل بیت نزارید برید ودر سیره اهل بیت تحقیق کنید

>>>   به نظر دهنده چهاردهم که خطاب به ایرانیها نوشته
سلام با نظر شما مخالفم شما چند جا به ملت ایران توهین کردی برادر شما افغانها چند جمله را دایما تکرار میکنید که ما به زور در ایران هستیم ایران درها را باز کند ما میرویم یا فرزندان ما بیسوادند پدرانمان اومدن اسلام مرز نداره وغیره در جواب شما اینکه اولا کسی شما را دعوت نکرد وکسی هم این جمله تاریخی اسلام مرز ندارد را نگفته که لق دهن شما افغانیعاست یک سوتفاهم تاریخی است که هر وقت به نفعتان باشد ورد زبانتان است بعد اینکه کسی جلوی شما را نگرفته درها کاملا باز است نمیدانم شما چرا میگویید که ایران شما را به زور نگه داشته والا راه باز است منتها شما افغانها عادت دارید بی اجازه وارد ملک بقیه شوید واز قضا ترکیه مانند ایران نیست که گله ایی واردش شوید آنهایی هم که قاچاقی به ترکیه رسیدند از مشقات سفر وکشتار وتجاوزاتسربازان ترک گفته اند بگذریم این بهانهایی است که ما ایرانیها هم خوب سما را میشناسیم شما اگر میخواهی از ایران بروی قانونی اقدام کن هر کجا میخواهی برو مورد بعدی در مورد سوادشماست که میلیونی بیسواد وارد ایران شدید والان کلی دانشجو تحصیلکرده دارید وکه بعض مدارس ایران فقط پر از جوجههای افغانی است چون شما بی فرهنگ هستید واعتقادی به تنظیم خانواده ندارید ومثل ماخ زاد ولد میکنید که این بی فکری وبی فرهنگی شما را میرساند وباید بگم در زمان جمهوریت اگثر تحصیلکردهای افغانستان کسانی بودند که از ایران برگشته بودند به افغانستان این گفته خودتان است حالا شما یک پر زنت را مثال زدی از بین چندین میلیون نفر که حتی سواد خواندن ونوشتن نداشتند کمی معرفت وانصاف داشتید این حرف را نمیزدید ودر مورد اینکه ایرانیها راحت زندگی نمکنند مانند مردم ترکیه که باز هم دروغ است ایرانیها خیلی خوب وبا استاندارد بالا زندگی میکنند وکلی از خانها وزمینهای ترکیه را خریده اند برو از مردم ترک بپرس که چه نظری دارند واین حس تحقیر در وجود شما افغانهایت که به ما نسبت میدهید ما هیچ حس تحقیری نداریم البته تو اینستاگرام که میچرخی ممکنه ببینی چون کامنتها صرفا کتعلق به ایرانیها نیست ودشمنان ایران که فارسی بلدند کامنت میگذارند اتفاقا افتخار میکنیم که با وجود تحریهای پنجاه سال بازی میزبان میلیونها آدم بی چشم رو نظیر شما هستیم این حست تحقیر ویدبختی در وجود خودت هست که فقط زبان تلخ ودرازی دارید ودنبا شما را به رسمیت نمیشناسد وبعد اینکه شما حتی یکبار انگشتت را به سمت مردم خودت نگرفتی که چقدر دزدی وقتل وتجاوز میکنند وایندلیل نفرت مردم ایرا از افغانهایی بی چشم ورو نظیر شماست کلا شما افغانها اگر حتی یکبار فکر میکردید که عامل این بدبختی ودربدری خودتان هستید در زمان جمهوریت که میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد سامان گرفته بودید ویک چیز دیگر ما ایرانیها پشمن زیاد داریم چه داخلی وچه خارجی وشما افغانها هم دشمن درجه یک ماهستید ومار در آستین به نظرم کمتر در فضای مجازی ایران بگرد تا ایت توهم که ایرانیها بدبختند نان ندارند برایت ایجاد نشود چون فضای مجازی ایران زیر سیطره مجاهدی آلبانی نشین وسلطنت طاب هه وافغانهای مغول مهاجر است پس معیار سنجت واقعیت باشه نه مجازی در ضمن به هموطنانت بگو‌از در ودیوار ملک ایران بالا نروند ومثل انسان قانونی وارد شوند شما مغولها هم تشریف نحستان را از مملکت ما ببرید که هر جا که هستید تخم نفرت میکارید چه افغانستان چه ایران به نظرم طالبان خیلی عاقل است که میخواهد از شر شما مغولها راحت شود چون شما تخم مغولها مانند اجدادتان بویی از انسانیت نبرید امیدوارم شرتان از ایران کن شود که یک عامل دشمنی بین ایران وافغانتان دروغهای شما مغولها برا توجیه خودتان برای فرار از افغانستان است

>>>   پشتون ها و اقوامی که با ایران ضدیت دارند نیایند تاجیک های ایران دوست و غیر تکفیری و شیعیان بیایند
بسیاری از مهاجرین در ایران نسل سومی هستند و کس ندارند باید یک برنامه ای ریخت حل شود انشالا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است