تروریسم فرهنگی و رسانه ای طالبان
پروژه سفید نمایی از طالبان، همانند جنگ و کشتار این گروه در بیست سال گذشته، موفق عمل کرده است. رسانه های طالبانی، ذهنیت عامه را هدف گرفته اند 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۲۵    ۱۴۰۲/۱۲/۲ کد خبر: 174923 منبع: پرینت

دیده می شود که رسانه های طالبانی، ذهنیت عامه را هدف گرفته اند. در این مسیر است که مردم در باتلاق جنگ ادراکی و شکار عواطف انسانی، مانده اند و دست بسته تسلیم تفکر طالبانی می شوند. زیرا در دوسال گذشته، از تروریسم فرهنگی و رسانه یی بر نفع طالبان و سفید نمایی این گروه، استفاده شده و این پروژه به گونه موفق در ذهنیت مردم، اثر گذاشته است.

از سوی دیگر، در دو سال گذشته که طالبان که به قدرت رسیده اند، تروریسم به انواع مختلف آن در جامعه افغانستان، رشد یافته است. از تروریسم فکری و عقیدتی، تا تروریسم سیاسی، فرهنگی، زبانی و رسانه یی. به این دلیل است که گفته می شود که افزایش بی پیشینه شبکه های یوتیوب، سازماندهی هدفمند یک جنگ روانی به منظور سفید نمایی طالبان، شکار ذهنیت عام مردم و تلاش برای طالبانیزه ساختن فکر و ذهن ما، از نمونه های بارز تروریسم رسانه یی است که رژیم طالبان، بدون استثنا و بلاانقطاع به آن می پردازد توزیع پول از جانب استخبارات طالبان به رسانه های همسو با سیاست های طالبانی، حمایت از ایجاد سایر شبکه ها، تغییر در نحوه نشرات و گزینش گرداننده ها از میان اقشار جوان، شیک پوش و ملبس با لباس مدرن، یک سازماندهی استخباراتی است.

اگر خوب دقیق شویم، می بینیم که کی در کجا و چگونه مصاحبه شونده را انتخاب می کند و چگونه ذهنیت عامه را به نفع مسیر مطلوب طالبانی، سوق می دهد؟ طالبی که تا دیروز بواسطه فلم قساوت و بی رحمی اش را برای یک جنگ هدفمند سازماندهی می کرد، امروز عناصری را به هر طریقی به خدمت گرفته است، از خودش سفید نمایی کند. در این راستا است که بزرگ نمایی از دست آورد های بی ارزش مانند ساختن جاده ها در حالیکه شکم مردم گرسنه است، استفاده سو از احساسات مردم در قسمت فقر، نبود امنیت و فقدان عدالت در گذشته، از تاکتیک های معمولی است که تروریسم رسانه یی طالبانی، هدف گرفته و مدام تعقیب می کند.

از جریان تلاشی در شهر کابل که هدف آن مهار چالش های امنیتی برضد رژیم طالبان است تا ساخت یکی دو جاده که در برابر صد ها میلیون دالر تادیه شده برای طالبان، هیچ شمرده می شود، هیولاسازی ذهنی می شود تا سفید نمایی از جریانی بکنند که عامل ویرانی یک کشور در سه دهه گذشته بوده است.
فضای مجازی مانند فیسبوک، شبکه ایکس، یوتیوب، تیک تاک و غیره در خدمت منافع طالبانی به صورت خواسته و یا سازماندهی شده قرار دارد. مواد آن از ذهنیت های بی خبر، انتخاب می شود. عادی جلوه دادن وضعیت، در واقع نمایشی از شبح ترسناک طوفان و فوران خشم مردم بر ضد رژیم طالبان است.
هدف این کار، کور ساختن ذهنیت مردمی است که در دوراهی انتخاب میان وضع موجود و بیرون رفت از آن به سمت یک مسیر نا معلوم، گیر مانده اند. برقراری سلطه ارعاب و وحشت.

همه می دانیم که ترور عملی منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی است گروهی، سازمان یافته و حتی استراتژی سیاسی. به این اساس، تروریسم رسانه در قالب بزرگ دکتورین فرهنگی طالبانی به یک استراتژی مهار بحران احتمالی ناشی از خیزش های مردمی است. تلاشی است یک جانبه که برای فعلا اثر گذار بوده است. اما اگر در قسمت تبیین این استراتژی کار روشنگری نکنیم، کاملا به یک ذهنیت مسلط مبدل خواهد شد.

پروژه سفید نمایی از طالبان، همانند جنگ و کشتار این گروه در بیست سال گذشته، موفق عمل کرده است. پس تفاوتی اندکی در میان است: در بیست سال گذشته سرباز این جنگ از قشر روستایی، کم فهم و عاطفی انتخاب می شد. حال اهالی شهر ها و تمام مردم را در مسیر سازماندهی شده، به یک هدف جنگ روانی و ادراکی، سوق داده اند تا نشان دهند که طالبان، تنها واقعیت موجود در صحنه سیاسی افغانستان اند و کدام گذشته و آینده ی برای افغانستان، وجود ندارد. جنگ روانی با تمام قوتش، هنوز هم بر ذهنیت مردم عام افغانستان، حاکم است و مسیر ذهنی و فکری آن ها را نسبت به قضایای سیاسی و سرنوشت این کشور، تعیین می کند.


عبدالناصر نورزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تروریسم فرهنگی
سفیدنمایی طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   💢🕳 جریان مداوم تروریزم هویتی-قومیتی-زبانی-فرهنگی از طرف پشتوزبان های زشت و یاغی بر علیه مردم غیرپشتون، در ضمن تروریزم مذهبی/دینی، تروریزم اشخاص/افراد بانفوذ-غیرپشتون توسط گروهی/قومی افغانپشتونی با کاربرد نام داعش القاعده و چه و چه...، و غضب جایداد ملکیت و اموال مردم فارسیزبانان و ترکتباران و هزاران جنایت مداخله گریت حکومتی دولتی از سوی وزارت سرحدات و اقوام قبایل پشتونی در داخل کشور ما بر ضد قومیتهای فارسیزبان و هم در کشور های همسایه ایران بلوچستان پاکستان تاجکستان چین و ... اشراریت وحشت تعصب جنایت انسانی-بشری را (که نه در اسلام و نه در قالب کفر وجود دارد (این همه بدبختی ناامنی ... و خونریزی) از سوی تحصیل کردگان و روشنفکران افغانپشتونی (با توهم فطرت نامسلمانی حیله و مکر) قومی افغانپشتون بر ضد دیگران ایجاد و نهادینه شده و می شود که باید این وضعیت بد همیشگی، ۳۸۰ درجه تغیر فرهنگی جغرافیایی و هویتی داده شود تا امنیت منطقه بوجود بیاید و...

>>>   قسم که شما ذهنیت مردم به خاطر رایج نمودن فحشا جور ولندغری هدف گرفته بودید همینطور اینها بخاطر تحکیم اسلام و عدالت اسلامی هدف قرار داده اند حالا مربوط به مردم است که روی به فحشا و منکرات می‌کند و یا عدالت و مسلمانی

>>>   مگر در بیست سال گذشتهافرادی مانند همین نویسنده از اشغالگران آمریکایی ودیگر دشمنان شرف و عزت افغانستان سفیدنمایی نمیکردند؟ مزدور مزدور است گاهی بخدمتی یکی و مانی درخدمت دیگری چمچه کشی میکند، هرکه نوازشش کرد بساز او میرقصد.

>>>   به پنشیری های بی تمیز و ظالم !
من دریکی از وزارت خانه ها طورقراردادی در یک بخش خیلی پائین وعادی کارمی نمودم وازمدت دوسال قبل آن از طرف ریاست امنیت ناملی بنام ترورست وطالب زیر تعقیب شان بودم درحالیکه هیچگونه ربطی به طالب نداشتم به اساس دسیسه خود همین هاو به طرح تعدادی از وردکی ها درهمین وزارت خانه حادثه انتحاری صورت گرفت که مسئولیت آنرا سخنگوی طالبان بعهده گرفت بعدا پنشیری های ماجرا جو ومغرور مرا مسئول این حادثه برای مامورین آن وزارت معرفی کردند وحتی پیشنهادی عنوانی ریاست خود که دران وقت نبیل بود نوشتند تا مرا دستگیر نمایند
نبیل که از خصوصیت وحرکات احساساتی اینان آگاه بود وخوب می شناخت که اینان بجز خود باقی همه مردم را دشمن فکر میکنند وهم هیچ دلیل وسندی نداشتند نبیل آنرا امضا ننمود !
حالا که طالبان دوباره بقدرت برگشته اند ومسئولیت آن حادثه راهم بعهده گرفته بودند وثابت شد که من هیچ ربطی با آنان نداشتم واز 360 رگ من یکی هم ازان حادثه اطلاع نداشت درحالیکه من نه جرئت این کارا داشتم نه امکانات ونه دلیلی ! آنان با چی عجله وبی تمیزی حیات یک انسان بیگناه را تباه می ساختند پیشنهاد داده بودند تا من دستگیر ومحاکمه ومجازات شوم اینست عدالت پنشیری ! وقتی بعدا در وزارت خانه دیگری رفتم باز هم همین پنشیریهای کمپنی خصوصی امنیتی پنشیر وردک برای مامورین آن وزارت گفته بودند : این فردکه طالب است بالفعل درحادثه انتحاری فلان جای دست داشته .ما پیشنهاد دستگیری نوشتیم اما نبیل امضا ننمود. طوری وانمود میکردند که گویا نبیل هم که پنشیری نیست طرفدارومحافظ طالبان
است . حالا شما راجع به اعمال اینها قضاوت کنید ! بااین روش وبا این دشمن تراشی حکومت میشود ؟ روی ظالمان بی تمیز ونادان تا ابد سیاه باد !
چراغ ظلم ظالم تاابد نمیسوزد
اگر سوزد تازمانی سوزد که امریکائی درکنارش باشد

>>>   به جرأت میتوان گفت طالبان نه نماینده ملت افغانستان است دردنیاونه صلاحیت حکومت جامعه رادارن ونه حکومت اسلامی.
بلکه برعکس بعنوان یک تروریسم قدرتمندکه به زعم پوچشان حکومت اسلامی رابرپاکردن بجزچپاول خشونت تبعیض جنسیتی تک قومی رشوه ریاقتل وغارت ویرانی بدنام کردن اسلام حاصلی بهمراه نداشته وبزودی تاوان سختی خواهندداد
بادرودسلام به شبکه اطلاع رسانی که شجاعانه بااین موضع گیریها ضربات کوبنده ای براین سیستم فاسدوضدانسانی واردآوردونقاب ازچهره ی این ملاهای شیطان برداشت
لعنت به طالبان وکسانیکه پشتیبان این قوم یأجوج ومأجوج هستن لعنت به عمارت شیطانی

>>>   💦👄 خیلی جوانان سالخوردگان مردان و زنان را که بنام فارسیزبان ترکتباران تاجک ازبک هزاره ایماق تاتار و غیره قومیت ها که در سر زمین آبایی شان از طرف افغانپشتونها یا افغانپشتونطالبان کشته ترور و نسلکشی شده و می شود را بیاد بیاورید و ذهنیت های مردم فارسیزبان را هوشیاری و بیداری دهید که دشمنان خاموش و مار های داخل آستین شان افغانپشتوزبانها هستند !

>>>   من هراره هستم وار قوم گرای هزاره ها و تاجیک ها به اندازه قوم گرای طالبان نفرت دارم. این نفر آخر که افعانپشتون مینویسدبهتر است اول سواد یاد بگیردویعد بنویسد،

>>>   افغانستان خانه تمام اقوام است و ما باهم برادر هستیم، کشورهای ....آمریکای انگلیسی و نوکران شان در افغانستان جای ندارند.

>>>   💥👈👈 شبکه (اخبار سپوتنیک افغانستان) که از طرف روسیه حمایت و یا سپورت می شود،
👈 اکنون گرداننده های این شبکه از افراد قومیتی پشتونطالبانی/افغانپشتونی هستند که فعالیت یکجانبه تکقومیتی دارند که اهداف و گرایش های تکقومیتی-پشتونی را ابراز، نشر، نمایش و انتشار میکنند.
👈 همانگونه که سالهای قبل آقای سلیمان-لایق (پشتونیست) بخش های ارتباطات فرهنگی-کلتوری (کشور روسیه و افغانستان را) در انحصار تکقومیتی-پشتونی گرفته بود و همواره کارمندان مربوطه روسی را اغفال و فریب میداد،
👈 و یک داماد سلیمان-لایق بنام (...ختک) در همان زمان که افسر بلند رتبه استخبارات پاکستان و آمریکا بود و....
👈 حالا هم، که عاقبت های هر دو ملت یا کشور توسط چنین اشخاص با گرایش تکقومیتی که به کدام سمت و سو سوق شده یا می شود، ... !؟؟
👈 مهم پیشگیری، احتیاط، اصلاحات و تغییرات کارمندان (نشریات سپوتنیک افغانستان) است که توجه کارمندان مربوطه اخباری روسیه را خواهانیم.....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است