قومیت؛ فراتر از نژاد و طرح ناتمام عدالت‌خواهی
قومیت متفاوت از تبار و نژاد است. اقوام افغانستان شباهت خانوادگی دارند و نمی‌توان میان آن‌ها مرز دقیق تعیین کرد 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۱۴    ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ کد خبر: 174966 منبع: پرینت

1. قومیت متفاوت از تبار و نژاد است. در دانش‌نامه‌های معتبر بین المللی، این دو متفاوت از یکدیگر تعریف شده است، قوم اساساً مقوله فرهنگی دانسته شده و عمدتا بر اساس ویژگی‌های فرهنگی تعریف گردیده است. در آمریکا چندین نژاد یک قوم دانسته می‌شوند.‌

2. به همین دلیل در اسناد حقوقی بین المللی از جمله در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنوساید، قوم و نژاد در کنار هم ذکر شده است. در این کنوانسیون چهار گروه/ جمعیت انسانی، تحت حمایت این کنوانسیون قرار گرفته است. گروه دینی، ملی، قومی و نژادی. پس به صراحت قوم چیزی، و نژاد چیزی دیگر دانسته شده است. در ماده 2 این کنوانسیون حکم شده است: «در قرارداد فعلی مفهوم کلمه ژنوسید یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام و یابعضی گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد.»

3. شیخ اشراق در حکمه الاشراق به تفصیل توضیح می‌دهد که نمی‌توان چیزی را بر اساس ذاتیات آن، جنس و فصل، تعریف کرد، چون نمی‌توان جنس و فصل اشیا را شناخت. زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی دیگر نیز که ما هنوز از آن خبر نداریم از ویژگی‌های ذاتی یک شیء باشد. لذا می‌گوید تعریف بر اساس ویژگی‌های حسی و یا عقلی که به یکی از سه وجه مختص به آن شیء باشند، ممکن می‌باشد: هریکی از آن ویژگی‌ها جدا، جدا، مختص به افراد آن شیء باشند. مثل انسان ناطق ، خندان و نویسا است. یا بعضی از آن ویژگی‌ها مختص به افراد آن شیء باشد. مثل انسان جوهر، ناطق و خندان است. و یا مجموع آن ویژگی‌ها به صورت یک صفت مرکب مختص به افراد آن شیء باشد، مثل خفاش پرنده ولود است. (حکمه الاشراق، قسم اول، مقاله اول، فصل 7 ) ظاهرا تعبیری که شیخ آن را ترجیح می‌دهد، تعبیر سوم است لذا در فصل بعد از این فصل می‌ویسد: ... که اگر جمله آن ویژگیها بالاجتماع مختص افراد آن شیء باشد... » فصل هشتم از مقاله اول، قسم اول. دبدگاه شیخ اشراق هرچند در مورد اشیای طبیعی است اما معیار خوب برای تعریف به دست می‌دهد. آیا می‌توان مجموعه‌ای از خواص مشترک در تعریف قوم یافت؟

4. ویتگنشتاین معتقد است که نمی‌توان یک مفهوم را بر اساس ویژگیهایی که میان تمامی مصادیق آن مشترک باشد باشد تعریف کرد، یعنی چنین چیزی نیز دست نیافتنی است.‌ برای مثال بازی را نمی‌توان به ویژگی‌ای چون فعالیت جسمی و یا اشتراک چند نفر در آن تعریف کرد؛ چون بازی‌هایی هستند بدون فعالیت جسمی انجام می‌شوند و بازی‌هایی هم هستند که به تنهایی بازی می‌شوند. به همین ترتیب اگر هر ویژگی را بشمارید، باز بازی‌هایی می‌مانند که آن ویژگی را نداشته باشند. راه چاره از نگاه ویتگنشتاین این است که بگوییم ما چیزهایی را در عالم بازی می‌نامیم.، که مجموعه‌ای ویژگی‌هایی که همپوشانی و تداخل دارند، برخورداراند از این حیث بازی و یا هرمفهوم دیگر درست مانند اعضای یک خانواده‌اند که شباهت خانوادگی دارند که باهم پیوندهای متداخل و متقاطع دارند. هیج یک از دو نفرشان در تمامی پیوندها با هم شریک نیستند.

5. قوم که یک مفهوم فرهنگی و برساخت اجتماعی است ذات و ماهیت ندارد تا با جنس و فصل ممیز، قابل تعریف باشد. پس فقط با ویژگی‌های ظاهری و یا مفهومی به گونه‌ای که شیخ اشراق گفت قابل تعریف خواهد بود؛ ویژگی‌های که بالاحتماع و به صورت مرکب مختص به افراد و مصادیق آن باشند. لکن این‌گونه تعریف نیز به گفته ویتگنشتاین قابل ارایه نیست. بنابراین می‌توان گفت که قوم درست مانند بازی با ویژگی‌هایی شناخته می‌شوند که هم پوشانی داشته و متداخل‌اند. براساس این نظریه می‌توان گفت هزاره بر مجموعه‌ای از گروه‌های تباری و مذهبی اطلاق می‌شود که با هم بیشترین شباهت در یک سلسله از ویژگی های متداخل و هم پوشان را دارند. دامنه شمول این شباهت خانوادگی هزاره‌های شیعه دوازده امامی، اسماعلیه، سنی و سادات هزاره را شامل می‌شوند. این مجموعه روی همرفته با برخی از گروه‌های قومی دیگر نیز شباهت خانوادگی بیشتر دارند.‌

6. در واقع بر حسب تحلیل یادشده می‌توان گفت اقوام افغانستان نیز شباهت خانوادگی دارند و نمی‌توان میان آن‌ها مرز دقیق تعیین کرد. اگر این تلقی از اقوام به جای تصور ذات‌گرایانه کنونی از اقوام جایگزین شود، شباهت‌ها و حلقه‌های ربط علاوه بر منافع مشترک یک زندگی مسالمت آمیز در سطج ملی، موجب پیوند بیشتر می‌گردد و مشکل فاصله اجتماعی که هزاره‌های شیعه بیشتر در معرض رنج ناشی از آن‌ می ‌باشند و لذا احساس همدلی و هم‌ذات پنداری در مورد آنان وجود ندارد، کمتر خواهند شد.

7. مهمترین ویژگی غالب گروه‌های متعلق به اجتماع هزاره، سرنوشت تاریخی و سیاسی مشترک است که فقط بر اساس ایدئولوژی‌ای که عدالت و برابری را برای آن‌ها تأمین کند، می‌توانند اتحاد پایدار، انسانی و ارزشمند را تشکیل دهند. این ایدئولوژی‌، در سطح ملی نیز متحد کننده است.
به عقیده این جانب مهمترین چیزی که هزاره‌های اهل سنت را از دیگران جدا و به هزاره‌های شیعه پیوند می‌دهد نیاز به مبارزه مشترک برای عدالت و برابری است. لذا هزاره‌ در صورتی می‌تواند فراگیر شود که به لحاظ درونی از ظرفیت فکری لازم که چگونه فرصت‌ها را عادلانه برای همه هزارگان اعم از شیعه و سنی تقسیم کند و ثانیا قدرت رهبری و فکری مبارزه برای عدالت را دارا گردد.

محمد امین احمدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اقوام افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   💦💦💦✍ اصلا (در کشوری به نام افغانستان) عدالت و برابری عملا نبوده و هم نیست البته به دلیل نام گروه ناقلین (افغان/افغانیت و افغان-ستان) !؟
✍ و مبارزه بخاطر احیای برابری و عدالت خودفریبی و مردم (فلان تبار/نژاد) کشتن است و بس.
✍ مهمترین گره-کور و حیله تاریخ-طولانی یا ترور هویتی-فرهنگی در کلمات یا نامهای افغان = (...ناقلین یا کوچی بی وطن) و افغانستان = (پشتونستان تکقومیتی) نهفته است،
✍ که در واقع دیگر قومیتها تبارها یا نژاد های اصیل این سرزمین نادیده گرفته شده و یا حذف هویتی-فرهنگی شده اند !؟
✍ و امروز که واضح دیده اید و ثبوت شده که مردمان سیاسی یا دولتی یا مافیایی (تفگنداران معامله گران امریکایی) یا رژیم افغانپشتونطالبان (گروه ناقلین = افغان = پشتونهای کوچی) از همین دو کلمه تذکره ای و قباله-یی (هویت اجتماعی از نام {افغان} و از هویت جغرافیایی نام {افغانستان} ) استفاده سندی/مدرکی نموده و تنها مردم قومیتی ....=افغان را انواع حقوق رایگان میدهند و هم در این سرزمین حق زندگی کردن را بر همین مردم پشتون ناقلین/کوچی مستحق دانسته و قایل هستند و بس !؟؟
✍ خلاصه، حالا سرت باز شد و فهمیدی که مبارزه مشترک برای کدام طرح، عدالت و برابری (برای احیای چه یا بازیابی کدام موضوع حیاتی، بنیادی <هویتی> را) باید آغاز بکنید یا شروع بکنیم !؟
✍ اکنون کدام فرصتهای عادلانه را بر کدام تبار-مردم یا مذاهب تقسیم برابر میکنی؟ هنوز که مالک و صاحب هویت اجتماعی/جهانی (اصیل زبانی-تباری ات) که نشده و نیستی! آیا طفیلیی-افغان نیستی ؟
✍ از تو کده که کچالو-پشمک یا پوست-کیله خوب است و ارزش هم دارد و میگویند این ترکاری یا میوه پاکستانی از پاکستان است! فعلا خودت عملا چگونه شناسه/هویت داری که نسل-در-نسل دربدر ... و خاک بسری !؟ !؟
✍ هنوز هم درین رژیم نمیدانی که هستی/هست یا هویت اجتماعی و سکونتی ات چرا و بکدام هدف ترور یا حذف و دزدی شده است قبلا !؟!؟؟!؟
حالا بنظر خودت که بیجان نیستیم؟ آیا برابری و عدالت بر زنده ای مرده و یا بیجان تقسیم میشه !؟؟
✍ اول از طفیلی برایید و در بدن خودتان زنده شوید تا آن وقت عدالت و برابری تامین شود !!!

>>>   👨‍👩‍👦 بدون شناسه (هویت اصیل زبانی-تباری-قومیتی اجتماعی و سرزمینی در منطقه و جهان) که مشخص، واضح و معلوم نباشید پس باید همیشه محروم باشید و محروم تر خواهیم شد.
و با افغان بودن یا افغانیت طفیلی مجرم شمرده می شویم که واضح است به شکنجه و محرومیت مواجه شده و می شویم 👩‍👦‍👦

>>>   متأسفانه گروهای تروریستی مانندطالبها القاعده داعش بامنشوراخلاقی وموضع های سیاسی خودشان درحذف این قوانین تلاشی حیرت انگیزوترسناکی دارند

>>>   به محمد امین احمدی!
در دنیای وارونه افغانستان کسانی که بیشتر ستم می کنند بیشتر فریاد عدالتخواهی سر می دهند. نویسنده محترم هوادار حزب فاشیستی سازمان نصر منحله که هنوز مانند گربه هفت سر نفس می کشد به شیعیان و هزاره های افغانستان ظلم کردند سرداران هزاره را کشتند و فر یاد عدالتخواهی سر دادند پس از این همه ظلم و ستم هنور این ملت را رها نمی کنند. آقای امین شما که به بهشت غرب رسیده اید این دوزخستان را رها کنید در نبود شمام و هم حزبی های شما مردم هزاره راحت تر هستند لا اقل به دست هزاره کشته نمی شوند.
مهاجری از ارزگان

>>>   به نظر دهنده اول از کدام وقت به این هم زبان و قوم گرای مبتلا شدی یا به فکر اینها افتادی به نظر می رسد آمدن دالر مفت وچوکی بی صاحب ازدست دادی که آتش به جانت افتاده اگر تو به فکر قومت بودی یا به فکر هم زبان بودی در بیست سال جمهوریت که هم توانش هم قدرت ش داشتی کدام کار کردی 1 برق رسانی کردی 2 آب سالم برایش کشیدی 3 سرک خوب جور کردی 4 کدام شرکت یاکارخانه زدی 5 امنیت برایش آوردی 6 فساد کوم کردی 7 فحشا و رشوه کوم کردی 8 برایش استقلال گرفتی نی هیچ کار برای این عزیزانت نکردی تو هیچ وقت برایت نه وطن نه قومت نه هم زبانت نه هم مسلمانی برایت موهم نبود و نخواهد بود فقط وفقط برای تو شکمت و خودت موهیم بود حتا برای تو خانوادت هم موهیم نیست حال در اروپا زنت دختر ت پسرت کون لوچ وسرلوچ میگرده نه قومت نه هم زبانت اینها نمی خواهد چون هم قومت و هم زبانت و هم ملت افغانستان الحمدالله مسلمان هست تو فکر خودت باش اگر مسلمان هستی پنج وقت نماز ت بخوان اگر خداوند متعال ازگنهانت کمی بگذرد تو انگل وکیرم جامعه هستی خداوند جبار هست هرکی باهر قوم دوستی داشت خداوند در روز محشر با اون قوم حشر میکند حال به قومت به هم زبانت رسیدی اینها قومت هم زبانت هست پس قومت خدمت کن تو مغزت وفکرت مال دوره ای دایناسورهای منقرض شده هست حال یک نوجوان پانزده ساله از افغانستان قاچاقی به آمریکا میره در دوره ای تو از مزارشریف به کابل رفته نمی‌توانست تو برای کدام مردم دام فن میکنی و دانه می ریزی دیگه شمار مردم افغانستان به هیچ قانون به هیچ سیاسی به هیچ سواد دار به هیچ آدمی هوشیار قبول نمیکند پس خودت بیشتر از این تحقیر نکن اگر ...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است